Charter Klubu

Program XXIII Konwencji Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions w Poznaniu był bardzo napięty. Tuż po posiedzeniu Gabinetu Gubernatora, a przed Get Together Party, imprezą, na którą przyjeżdża wielu Lionów z Polski, miała miejsce niezwykła uroczystość: zaprzysiężenie członków nowo powstałego Lions Club Poznań Cogito. Trzydzieścioro młodych profesjonalistów, wywodzący się z różnych sfer biznesu, postanowiło razem zrobić coś dla potrzebujących. Są aktywni, pełni energii, niezwykle sympatyczni i światowi. Ich celem jest szeroko pojęta edukacja i pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem.

Uroczystość odbyła się w wyjątkowym momencie dla Polskich Lionów – podczas obchodów 25-lecia lionizmu w naszym kraju. A i okoliczności niezwykłe - członkowie składali przysięgę w obecności Światowego Wiceprezydenta LCI dr. Yamady. Szczegółowo przygotowaną uroczystość prowadziły Julia Stryjska i Kasia Kowalska, odpowiednio I i II Wiceprezydent. Kasia Prylińska (Sekretarz Klubu) wzruszająco odczytała tekst Kodeksu Etycznego naszego Ruchu. Był to niezwykły moment, szczególnie dla Guiding Lionów: Leny Stryjskiej i Krzysztofa Jeske. Od młodych Lionów otrzymali bukiety wiosennych kwiatów, a od Gubernatora Pawła Cieślińskiego znaczki Guiding Liona i podziękowanie za pracę przy tworzeniu Klubu.

Obecność dr. Yamady nadała uroczystości wyjątkowo doniosły charakter – nie każdy klub ma szczęście poznać Światowego Wiceprezydenta (a już za rok Prezydenta). Na uroczystości zjawiły się też koleżanki z LC Poznań Patria – klubu sponsorującego. Dla Nich była to również wyjątkowa chwila – członkami LC Poznań Cogito są Ich dzieci, wnuki, przyjaciele. Światowy Prezydent zarządził jeszcze zdjęcie z „tą piękną kobietą” – ubraną na białą blondynką Kasią Kowalską, urodą niespotykaną w Japonii. Gratulacjom nie było końca, a młodzi Lioni w przyspieszonym tempie poznali większą część naszej lioneskiej rodziny podczas Get Together Party.    

Guiding Lion Lena Stryjska
LC Poznań Patria