Zarząd Klubu kadencji 2019/2020


Dominik Banaszak
Prezydent

Julia Stryjska
I Wiceprezydent

Barbara Suszczewicz
II Wiceprezydent

Barbara Suszczewicz
Past Prezydent

Aneta Chudzicka
Sekretarz

Małgorzata Szafarkiewicz
Skarbnik